Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) THIẾT KẾ MÔ HÌNH MẠNG NƠ RON NHÂN CHẬP CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG GIỚI TÍNH TỪ ẢNH MẶT NGƯỜI Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Văn Thủy
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) VÙNG HOẠT ĐỘNG TỐI ƯU CHO ĐỘI TÀU HÀNG KHÔ TỔNG HỢP CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyễn Hữu Hùng, Hồ Thị Thu Lan
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) VỀ MÔ HÌNH CÂN BẰNG NASH-COURNOT CHO THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT ĐIỆN PHÂN BIỆT Tóm tắt   PDF   PDF
Vũ Tuấn Anh
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) XÁC ĐỊNH ĐỈNH TƯƠNG QUAN CỦA HAI PHƯƠNG THỨC TRUYỀN DẪN SỐ BĂNG GỐC SỬ DỤNG SÓNG MANG KIỂU ĐIỀU CHẾ PHA XUNG VÀ KIỂU SÓNG CON GÓI Tóm tắt   PDF
Lê Quốc Vượng
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) XÂY DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG TÀU THỦY BÁM QUỸ ĐẠO DỰA TRÊN MÔ HÌNH DỰ BÁO THEO NGUYÊN LÝ TÁCH KHI CÓ RÀNG BUỘC TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Quyền, Trần Anh Dũng, Trương Công Mỹ
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) XÂY DỰNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT CÁC THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHIỆP BẰNG GIỌNG NÓI CÓ TƯƠNG TÁC Tóm tắt   PDF
Đoàn Hữu Khánh, Lưu Văn Thủy, Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Tuấn Hiệp, Bùi Như Huy
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ PHÊ DUYỆT KIỂU CHO ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY THỎA MÃN TIÊU CHUẨN PHÁT THẢI NOX THEO BỘ LUẬT KỸ THUẬT NOX Tóm tắt   PDF
Nguyễn Huy Hảo
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) XU HƯỚNG CHỌN ĐỘNG CƠ CHÍNH CHO TÀU CONTAINER TRÊN 8.000 TEU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Việt, Bùi Thị Hằng
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN FDI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010- 2017 TRÊN KHÍA CẠNH KINH TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hương
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CÔNG ƯỚC CLC TRONG SỰ CỐ TRÀN DẦU ERIKA Tóm tắt   PDF
Phan Văn Tân
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) ĐẠO LUẬT Ô NHIỄM DẦU CỦA MỸ VÀ LIÊN HỆ TỚI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF   PDF
Phạm Văn Tân
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) ĐẶC TÍNH ANTEN THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT KHU VỰC HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
Trần Xuân Việt, Ngô Xuân Hường, Nguyễn Thanh Vân
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) ĐẶC ĐIỂM PHÉP HOÁN XƯNG TRONG GIAO TIẾP TRÊN TÀU THỦY Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Đôn
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) ĐỀ XUẤT BỘ ĐIỀU KHIỂN FUZZY- PD CHO THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV - UNMANNED AERIAL VEHICLE) Tóm tắt   PDF   PDF
Đỗ Khắc Tiệp
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT CHO CÁC CẢNG CONTAINER TẠI KHU VỰC HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF   PDF
Trần Anh Tuấn
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) ĐỊNH LÝ ÁNH XẠ CO BANACH VÀ SỰ HỘI TỤ CỦA NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN DẠNG Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Hùng
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) ĐỘNG LỰC HỌC CẦN TRỤC NỔI TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG HẠ TẢI TRỌNG Tóm tắt   PDF
Hoàng Mạnh Cường
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) ĐIỀU KHIỂN HỒI TIẾP PHI TUYẾN XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG DI CHUYỂN TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyễn Đình Khiêm, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hoàng Hải
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DỪNG NHANH VỚI ĐẠO HÀM CẤP PHÂN SỐ CỦA TAY MÁY ĐÔI Tóm tắt   PDF
Lê Anh Tuấn
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁT THẢI KHÍ ĐỘC HẠI ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trí Minh, Lưu Quang Hiệu, Dương Phan Anh
 
51 - 70 trong số 70 mục << < 1 2 3