Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ THUỘC BẢN THÂN SINH VIÊN ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHÓA 58 KHOA KINH TẾ Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thu Hằng
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, BÁN KÍNH CHÀY VÀ LỰC CHẶN PHÔI ĐẾN LỰC TẠO HÌNH KHI UỐN CHI TIẾT HÌNH CHỮ U THÉP TẤM SS400 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tóm tắt   PDF   PDF
Vương Gia Hải, Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Đức Toàn
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DẪN ĐƯỜNG THEO ĐỊNH VỊ THỦY ÂM TRỢ GIÚP HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG QUÁN TÍNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Viết Thành, Phạm Xuân Dương
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRÍ THỐNG MINH NHÂN TẠO VÀ ARDUINO ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NGÔI NHÀ THÔNG MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tiến, Hoàng Xuân Bình
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA TÀU LAI VÀ ĐOÀN SÀ LAN TRONG VẬN TẢI THUỶ NỘI ĐỊA Tóm tắt   PDF
Dương Văn Bạo
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BÁO CHÁY BDS-4000 TRÊN TÀU DẦU Tóm tắt   PDF
Vương Đức Phúc
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC TỚI ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU LƯU HUỲNH THẤP Tóm tắt   PDF
Trần Tiến Anh, Nguyễn Hữu Thư
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG HƠI DẦU NHỜN VÀ HYDRO KHI ĐƯỢC ĐƯA VÀO ĐƯỜNG NẠP ĐẾN ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP MẠNG NƠRON TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) VÀO HỆ THỐNG SCADA TRẠM BIẾN ÁP ĐỂ CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ Tóm tắt   PDF
Đinh Anh Tuấn
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG ĐỐI VỚI DẦM TRONG CỦA CẦU DẦM SUPER T CÓ CHIỀU CAO DẦM NẰM NGOÀI PHẠM VI TIÊU CHUẨN CHO PHÉP Tóm tắt   PDF   PDF
Trần Ngọc An
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH BẦU LỌC CHO HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY Tóm tắt   PDF
Phạm Hữu Tân, Vũ Tuấn Anh, Trần Văn Thắng
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) NGHIÊN CỨU VỀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN BIỂN: ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phan Văn Hưng, Nguyễn Mạnh Cường
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CỦA CHU KỲ BẢO TRÌ XÉC MĂNG PHÙ HỢP CHO ĐỘNG CƠ DIESEL- IVECO N40 ENT M25 TRANG BỊ TRÊN TÀU HẢI QUÂN HQ888 Ở ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF   PDF
Trương Văn Đạo
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM CỨU NẠN CHO VÙNG BIỂN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Hà, Lê Văn Ty, Nguyễn Minh Đức, Trần Hải Triều
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN ĐA NĂNG SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Đào Minh Quân, Đào Quang Khanh
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN CỦA TÀU CÁ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG SOLIDWORKS SIMULATION Tóm tắt   PDF   PDF
Đàm Văn Tùng
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ THIẾT BỊ GIÁM SÁT ĐIỆN ÁP, DÒNG ĐIỆN ĐA NĂNG Tóm tắt   PDF
Đoàn Hữu Khánh, HOÀNG ĐỨC TUẤN
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHỐNG XÓI LỞ BỜ BIỂN CÀ MAU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Ngọc, Trần Thị Chang
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) NHU CẦU TÀU VÀ CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CƯỚC CHO CÁC CHỦ TÀU DẦU SẢN PHẨM VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Thu Lan
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC VỊ TRÍ DỰ ĐOÁN CỦA TÀU SỬ DỤNG MỘT VÒNG ĐẲNG CAO THIÊN THỂ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Sướng, Nguyễn Anh Tuấn
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH XÁC SUẤT XẢY RA ĐÂM VA TẠI KHU VỰC GIAO CẮT GIỮA CÁC TUYẾN LUỒNG Tóm tắt   PDF
Trần Đức Phú
 
S. 58 (2019): Số 58 (04/2019) PHƯƠNG THỨC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đỗ Mai Thơm
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO OXIT SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN HỦY NHIỆT GEL Fe3+ VỚI POLYVINYL ANCOL (PVA) VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG (Pb, Cd) RA KHỎI MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt   PDF   PDF
Phạm Thị Dương, Đinh Thị Thúy Hằng
 
S. 59 (2019): Số 59 (08/2019) TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH SÓNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CỦA TÀU TRÊN SÓNG Tóm tắt   PDF
Vũ Tài Tú, Nguyễn Công Hùng, Chu Anh Mỳ
 
S. 60 (2019): Số 60 (11/2019) THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyễn Thị Thu Hương
 
26 - 50 trong số 70 mục << < 1 2 3 > >>