S. 60 (2019)

Số 60 (11/2019)

Mục lục

Khoa học - Kỹ thuật

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ BIẾN DẠNG CỦA PHÉP CHIẾU HẢI ĐỒ MERCATOR TỚI CÔNG TÁC DẪN TÀU AN TOÀN Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Thái Dương 5
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DẪN ĐƯỜNG THEO ĐỊNH VỊ THỦY ÂM TRỢ GIÚP HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG QUÁN TÍNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Viết Thành, Phạm Xuân Dương 10
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CỦA CHU KỲ BẢO TRÌ XÉC MĂNG PHÙ HỢP CHO ĐỘNG CƠ DIESEL- IVECO N40 ENT M25 TRANG BỊ TRÊN TÀU HẢI QUÂN HQ888 Ở ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC CỦA VIỆT NAM Tóm tắt PDF PDF
Trương Văn Đạo 15
ỨNG DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN NHIỆT - ĐIỆN ĐỂ KHAI THÁC NHIỆT NĂNG KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG CƠ CHÍNH TRÊN TÀU THỦY DỰ ÁN RSD 49 Tóm tắt PDF PDF
Bùi Hồng Vũ, Nguyễn Văn Hoàn, Trần Xuân Thế 19
CHẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KĨ THUẬT ĐỘNG CƠ Ô TÔ BẰNG DỮ LIỆU ĐÁP ỨNG VỀ NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ VÀ THUẬT TOÁN K-NEAREST NEIGHBOR Tóm tắt PDF PDF
Trần Xuân Thế 23
ẢNH HƯỞNG KẾT CẤU KHUNG ĐẾN TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MÁY XÚC MỘT GẦU Tóm tắt PDF PDF
Lê Thị Minh Phương 28
ĐIỀU KHIỂN HỒI TIẾP PHI TUYẾN XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG DI CHUYỂN TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Đình Khiêm, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hoàng Hải 32
NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN CỦA TÀU CÁ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG SOLIDWORKS SIMULATION Tóm tắt PDF PDF
Đàm Văn Tùng 36
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, BÁN KÍNH CHÀY VÀ LỰC CHẶN PHÔI ĐẾN LỰC TẠO HÌNH KHI UỐN CHI TIẾT HÌNH CHỮ U THÉP TẤM SS400 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tóm tắt PDF PDF
Vương Gia Hải, Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Đức Toàn 40
ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT CHO CÁC CẢNG CONTAINER TẠI KHU VỰC HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH Tóm tắt PDF PDF
Trần Anh Tuấn 46
TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO OXIT SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN HỦY NHIỆT GEL Fe3+ VỚI POLYVINYL ANCOL (PVA) VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG (Pb, Cd) RA KHỎI MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt PDF PDF
Phạm Thị Dương, Đinh Thị Thúy Hằng 51
XÁC ĐỊNH ĐỈNH TƯƠNG QUAN CỦA HAI PHƯƠNG THỨC TRUYỀN DẪN SỐ BĂNG GỐC SỬ DỤNG SÓNG MANG KIỂU ĐIỀU CHẾ PHA XUNG VÀ KIỂU SÓNG CON GÓI Tóm tắt PDF
Lê Quốc Vượng 58
ĐỀ XUẤT BỘ ĐIỀU KHIỂN FUZZY- PD CHO THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV - UNMANNED AERIAL VEHICLE) Tóm tắt PDF PDF
Đỗ Khắc Tiệp 63
NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG ĐỐI VỚI DẦM TRONG CỦA CẦU DẦM SUPER T CÓ CHIỀU CAO DẦM NẰM NGOÀI PHẠM VI TIÊU CHUẨN CHO PHÉP Tóm tắt PDF PDF
Trần Ngọc An 68
THIẾT KẾ MÔ HÌNH MẠNG NƠ RON NHÂN CHẬP CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG GIỚI TÍNH TỪ ẢNH MẶT NGƯỜI Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Văn Thủy 72

Kinh tế - xã hội

VÙNG HOẠT ĐỘNG TỐI ƯU CHO ĐỘI TÀU HÀNG KHÔ TỔNG HỢP CỦA VIỆT NAM Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Hữu Hùng, Hồ Thị Thu Lan 76
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Thị Hoa 81
THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Thị Thu Hương 86
VỀ MÔ HÌNH CÂN BẰNG NASH-COURNOT CHO THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT ĐIỆN PHÂN BIỆT Tóm tắt PDF PDF
Vũ Tuấn Anh 92
ĐẠO LUẬT Ô NHIỄM DẦU CỦA MỸ VÀ LIÊN HỆ TỚI VIỆT NAM Tóm tắt PDF PDF
Phạm Văn Tân 97