Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 60 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG KẾT CẤU KHUNG ĐẾN TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MÁY XÚC MỘT GẦU

Lê Thị Minh Phương

Tóm tắt


Khi khai thác, vận hành máy xúc một gầu có thể xảy ra trường hợp sự cố mất ổn định gây lật máy khi di chuyển, đó là một trong các sự cố gây ra các tai nạn nguy hiểm và chiếm một tỷ lệ khá lớn khi khai thác máy. Tại nạn xảy ra do sự cố này có nhiều nguyên nhân như trình độ người vận hành, ý thức chấp hành công tác an toàn lao động, thực trạng địa hình nơi khai thác, tình trạng kỹ thuật và kết cấu của máy móc - thiết bị; trong đó kết cấu khung máy có ảnh hưởng rất lớn đến tính ổn định của máy. Bài viết này đề cập tới ảnh hưởng của các dạng kết cấu khung máy đến tính ổn định chống lật của máy xúc một gầu theo phương ngang khi di chuyển trên đường vòng.


Toàn văn: PDF PDF