Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 59 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHAI PHÁ DỮ LIỆU: PHÂN TÍCH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SỬ DỤNG KỸ THUẬT PHÂN LỚP

Lê Quốc Tiến, Đặng Hoàng Anh

Tóm tắt


Khai phá dữ liệu ngày càng được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục. Các công cụ khai phá dữ liệu được sử dụng để phân tích nguồn dữ liệu khổng lồ, nhằm thu được các thông tin, tri thức có giá trị. Phân lớp, một kỹ thuật rất quan trọng trong khai phá dữ liệu, giúp dự đoán các xu hướng từ dữ liệu có sẵn. Với các trường đại học, việc phân tích và dự đoán kết quả học tập cũng như cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường luôn được đặt lên hàng đầu. Bài viết này trình bày về việc xây dựng mô hình phân lớp với thuật toán C4.5 trên dữ liệu của sinh viên đã tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin nhằm phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa kết quả học tập và cơ hội việc làm, từ đó hỗ trợ cho việc định hướng học tập và nghề nghiêp cho sinh viên trong tương lai.


Toàn văn: PDF