Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 59 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐI BIỂN BẰNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC HỌC BỔNG, THỰC TẬP SINH TỪ CẤP KHOA

Nguyễn Mạnh Cường

Tóm tắt


Trong vài năm gần đây, số lượng sinh viên đăng ký vào học các ngành đi biển như Điều khiển tàu biển, Máy tàu biển của các Trường Hàng hải tại Việt Nam nói chung và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói riêng ngày càng giảm sút. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này có nhiều, tuy nhiên xét trên phương diện đảm bảo việc làm thì đây cũng là một nguyên nhân có ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn ngành nghề của sinh viên. Nếu Khoa chuyên môn có thể thực hiện được sự kết nối trong hợp tác quốc tế với những đối tác có uy tín và trực tiếp tham gia vào việc quản lý các chương trình hợp tác học bổng, thực tập sinh của họ thì sẽ tạo được uy tín tốt đối với sinh viên về việc đảm bảo điều kiện việc làm sau khi ra trường, góp phần khuyến khích sinh viên lựa chọn ngành đi biển để theo học, cải thiện số lượng sinh viên vào học các ngành đi biển.


Toàn văn: PDF