Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 59 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHÍ HHO CHO ĐỘNG CƠ DIESEL THỦY

Trần Thế Nam, Dương Phan Anh

Tóm tắt


Ô nhiễm không khí và sự cạn kiệt nguồn nhiên liệu truyền thống sử dụng cho động cơ đốt trong là hai vấn đề lớn đang được cả thế giới quan tâm. Trước những nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, các nguồn nhiên liệu hóa thạch đang bị cạn kiệt nhanh chóng. Bên cạnh đó, các sản phẩm cháy của những loại nhiên liệu này đang gây ra các vấn đề toàn cầu như hiệu ứng nhà kính, sự suy giảm tầng ozone, mưa axit và gây nguy hiểm lớn cho môi trường. Một loại nhiên liệu thay thế không chứa gốc carbon đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi là nhiên liệu hydrogen (khí Brown). Đặc điểm quan trọng của nhiên liệu này là sản phẩm của quá trình đốt cháy chỉ là nước (H2O), vì thế nó được gọi là nhiên liệu sạch lý tưởng. Các giải pháp công nghệ sử dụng loại hydrogen có tên gọi chung là công nghệ HHO. Bài báo này phân tích và đưa ra cái nhìn tổng quan về các hình thức sử dụng khí HHO cho động cơ diesel trên thế giới. Trên cơ sở đó, lựa chọn giải pháp khả thi sử dụng khí HHO cho đội tàu biển đang khai thác của Việt Nam.


Toàn văn: PDF