Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 58 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỔN ĐỊNH HƯỚNG ĐI TÀU THỦY DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH

Nguyễn Hữu Quyền, Trần Anh Dũng

Tóm tắt


Bài báo đề cập tới vấn đề phân tích mô hình toán tàu thủy 3 bậc tự do (3 DOF) trên mặt phẳng ngang. Nghiên cứu các thuật toán điều khiển dự báo theo mô hình cho hệ tuyến tính và hệ song tuyến. Trên cơ sở đó ứng dụng bộ điều khiển dự báo theo mô hình MPC (Model Predictive Control) để điều khiển ổn định, bám hướng đi đặt cho hệ thống lái tàu thủy.


Toàn văn: PDF