Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 58 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ HỆ TRỤC CHONG CHÓNG TÀU THỦY KHI XÉT ĐẾN VIỆC ĐỊNH TÂM HỆ TRỤC TRONG QUÁ TRÌNH LẮP RÁP

Quản Trọng Hùng, Bùi Thị Hằng

Tóm tắt


Bài báo trình bày sự cần thiết phải lựa chọn phương án bố trí hợp lý hệ trục chong chóng tàu thủy khi xem xét đến việc định tâm hệ trục trong quá trình lắp ráp nhằm thỏa mãn các yêu cầu theo Tiêu chuẩn đóng tàu các nước và Quy phạm Đăng kiểm Việt Nam.


Toàn văn: PDF