Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 7(01) (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Huỳnh Đức Lộng, Lê Uyên Phương
 
S. 7(04) (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG TIỀN TỰ DO ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Quỳnh
 
S. 7(02) (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TỒN KHO LÊN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đoàn Vinh Thăng, Phạm Thị Diễm Hương
 
S. 7(01) (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP:TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN FIVE STARS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Mai Lâm Ái
 
S. 7(04) (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA THANH KHOẢN CỔ PHIẾU LÊN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Võ Thị Thúy Anh, Phan Trần Minh Hưng
 
S. 7(04) (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP – TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Minh Hằng, Nguyễn Sơn Tùng
 
S. 6(03) (2018) ẢNH HƯỞNG HÀNH VI LÃNH ĐẠO ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Thị Trương
 
S. 7(04) (2019) ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH, TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN VÀ CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ - BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN TẠI CHÂU Á Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mỹ Linh
 
S. 6(04) (2018) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CÀ PHÊ VIỆT CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG NHẬT BẢN Tóm tắt   PDF
Đoàn Phương Trang, Nguyễn Thị Oanh
 
S. 7(04) (2019) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mai Uyên, Huỳnh Trường Huy
 
S. 7(02) (2019) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phan Đức Dũng, Lê Thị Diệu Linh
 
S. 7(01) (2019) CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TRONG MUA TRỰC TUYẾN TẠI THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Thủy, Lê Hữu Châu
 
S. 7(02) (2019) CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH, DẪN ĐẾN HÀNH VI TRUYỀN MIỆNG TÍCH CỰC ĐỐI VỚI DU LỊCH HOMESTAY TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt   PDF
Lê Văn Phúc
 
S. 7(02) (2019) CÁC NHÂN TỬ VÀ CHỈ SỐ LIÊN KẾT CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương
 
S. 7(04) (2019) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ NỢ CỦA CÁC CÔNG TY - TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Toàn
 
S. 7(03) (2019) Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của người dân tại thành phố Trà Vinh Tóm tắt   PDF
Hồ Mỹ Dung, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Phương Uyên, Nguyễn Phi Phụng
 
S. 7(02) (2019) CẤU TRÚC KỲ HẠN NỢ, CÁC MÂU THUẪN ĐẠI DIỆN VÀ SỰ ĐA DẠNG KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ TÌNH CẢM CỦA CÁC CÔNG TY GIA ĐÌNH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Lanh, Ngô Văn Toàn
 
S. 7(04) (2019) DETERMINANTS OF WAGES IN THE ENTERPRISE SECTOR IN VIETNAM Tóm tắt   PDF
Đào Thị Bích Thủy
 
S. 6(04) (2018) GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Sơn Tùng
 
S. 7(01) (2019) HÀNH VI TRUYỀN MIỆNG CỦA DU KHÁCH: VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, TÌNH CẢM VÀ HÀI LÒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Khôi, Lê Nhật Hạnh
 
S. 6(04) (2018) HIỆU QUẢ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2014 Tóm tắt   PDF
Phan Đình Khôi, Bùi Lê Thái Hạnh, Lê Hồng Nga, Nguyễn Quỳnh Thanh Trúc
 
S. 7(01) (2019) HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MẠO HIỂM TẠI VIỆT NAM: SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Lê Văn Phúc, Nguyễn Thị Vân Anh
 
S. 7(03) (2019) Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng thể chế ổn định kinh tế vĩ mô và bài học cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Dũng Anh
 
S. 6(03) (2018) LÝ THUYẾT TAM GIÁC GIAN LẬN VÀ VẬN DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU VỀ SAI PHẠM BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Công Phương
 
S. 6(04) (2018) LƯỢNG GIÁ GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Thành, Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thiện
 
1 - 25 trong số 70 mục 1 2 3 > >>