Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Tran Thuong
Email: thuong.wpn@gmail.com

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 02439349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vnTạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012